I många fall måste man fräsa bort det gamla fixet vid en köksrenovering, en speciell slipmaskin används ihop med dammsugare, ofta hyr man sån utrustning. En del föredrar att spackla över det gamla fixet, nackdelen med det kan vara att det ”bygger” ut lite.

Här har vi precis fräst fixet, efter det kommer köksskåpen alt underskåpen att monteras. Det är lättast att fräsa innan underskåpen har monterats.