Inför din köksrenovering

Köket ska inte bara se trevligt ut, det ska framförallt vara en fungerande arbetsplats, där flera personer kan arbeta samtidigt utan att krocka med varann.

I det avseendet gör vi ofta ett eller flera klassiska fel när vi bygger nya kök från grunden. Och även om förhållandena nästan alltid gör det omöjligt att följa alla de goda råden, så är det i alla fall bra att känna till dem, så att man vet vad det innebär när man gör sina kompromisser.

1. Vi blandar ihop funktionerna

En bra regel är att tänka i en “trekant” i köksplanen, man bör tänka att diskho, tillagning och förvaring hamnar i var sitt hörn av trekanten. Även om ditt kök består av en rad med skåp längs en och samma vägg, är det fortfarande smart att montera de tre funktionerna var för sig.

2. Skåpen hamnar för nära väggen

Ofta blir det att en lucka inte kan öppnas helt, och kanske en trådback eller låda inte kan dras ut. Blir det för tätt mot väggen, kan lådorna inte dras ut utan att repa lucka eller utan att slå mot en dörrkarm/ foder. Ett bra mellanrummet är ca 5 cm från skåp till vägg, mellanrummet täcks med en passbit.

3. Lådor, luckor eller kanske en ugn i ett hörn mellan två skåp

Då blir det nästan alltid problem med att öppna och komma åt och det är alltid omöjligt att använda bägge hörnskåpen samtidigt.

4. Bra plats på bägge sidor om diskhon

Vi behöver på ett eller annat sätt kunna ställa ifrån oss den rena disken utan att blanda ihop den med den smutsiga.

5. Komma åt bägge sidor av spishällen

Ett bra mått är att ha minst 50 cm till att ställa kastruller på bägge sidor av spisen.

6. Vi glömmer ofta arbetsytan mellan spisen och diskhon

Oftast jobbar man mellan diskho och spis, Finns det möjlighet att få 80 cm bred bänkyta och eluttag, kommer den ytan vara till stor nytta.

7. Vi ställer skåp för tätt emot varandra

Det ska helst vara 120 cm eller lite mer mellan dem så att två personer kan mötas eller så att en öppen låda eller diskmaskinslucka inte blockerar allting. Ofta fungerar inte den ’regeln’ för att man redan har ett visst utrymme att planera på, men man kan tänka att man åtminstone inte öppnar emot varandra, t.e.x. diskmaskin emot ugn, kyl emot xx.

8. Vi överskattar värdet av ett hörnskåp

Oavsett hur smarta karuseller ett hörnskåp innehåller, utnyttjas ytan mycket sämre än med ett vanligt skåp. Bänkskivan ovanför hörnskåpet är bara för avställning, du kan inte arbeta på den.

9. Vi väljer skåp med luckor av gammal vana

Lådor är snabbare och lättare att använda än hyllor och synliga lådor kommer du snabbare åt än luckor med hyllplan, du kan få lådor som är tillräckligt höga för att förvara kastruller o.s.v. i.

10. Diskmaskinen för långt från diskhon

Det är smart att ha diskho och diskmaskin nära varandra.

11. Överskåpen för lågt

Som grundregel bör det vara 50-60 cm från bänkskiva till överskåp, annars kommer överskåpet skärma av delar av bordet för vårt synfält. Dessutom blir det luftigare.

12. Köksbänken för högt eller lågt

Standard är 90 cm för en bra arbetshöjd, men är man väldigt lång eller kort kan bänken behövas höjas eller sänkas för att få en bra arbetsställning. Finns det flera bänkar i köket kan du välja att sätta dem i olika höjd. Tänk bara på att inte öka eller minska höjden på tok för mycket (om du ska sälja)

Kontakta oss om du vill ha hjälp med din köksrenovering

Lycka till :-)