Fuktmätning i Norrtälje

Fukt

Fukt är starten för korrosion och mögel och med det möjlig ohälsa och det finns många orsaker till att fukt riskerar att skada byggnader.

En del material tål fukt, andra inte. Om material och konstruktioner är fuktiga under lång tid blir det skador, svårare än så är det inte!

Åtgärd

kontrollera och var vaksam på förändringar i byggnadens delar, ju tidigare man går in med åtgärder, desto större chans att klara följdskador som en vattenskada oftast har!

Kontakta oss för fuktmätning i Norrtälje

Om du behöver hjälp med underhåll eller enklare besiktning!

Mätning fukt i Norrtälje

Fuktmätning Rådmansö runt golvbrunn

Fuktmätning i Norrtälje, Rimbo, Rådmansö, Väddö

Misstänker du fukt?

Vi utför indikationsmätning, d.v.s. vi mäter med en speciell mätare som indikerar om det finns fukt.
Vid höga halter, får du som kund ta beslutet hur ni vill gå vidare med fuktproblemet.

Vid behov kan vi montera in avfuktare och vid dålig lukt även göra en Ozonbehandling

Om du önskar kan Snickarns Byggservice riva ur skadan, torka och återställa.

Misstänker man en fuktskada

bör man genast göra en mätning.

Fuktskador upptäcks oftast genom att man upptäcker förändrad lukt i utrymmen, bubblor, sprickor i fogar eller att parkett och trägolv ser annorlunda ut (skarvar eller stavar i parkett har rest på sig, missfärgningar).

Mögel, kvalster, alger och bakterier förökar sig gärna i en fuktskada, vilket kan leda till astma eller överkänslighet.

Fukt i luften

Luft innehåller mer eller mindre fukt, dock kan man inte se den med blotta ögat förrän den fälls ut i form av små vattendroppar mot till exempel en yta av metall eller glas. T.ex. en varm sommardag då du tar en kall flaska ur kylen, ofta bildas små vattendroppar på flaskan.

Redan innan man kan se fukten kan den ställa till med problem genom att den påverkar material i form av korrosion och tillväxt av mikroorganismer (mögel, röta och bakterier). Det i sin tur kan skapa ohälsa.

Ohälsa

Vid 100 procent RF är luften mättad och fukt fälls ut i form av små vattendroppar = kondens. Redan vid 60 procent RF korroderar stål och trä börjar förändras, exempelvis sväller.

Vid 70 procent – 75 procent RF börjar risken för mikrobiell tillväxt (tillväxt av mikroorganismer som till exempel bakterier, blånadsmögel och rötsvamp). I Sverige ligger medelvärdet för utomhusluften över året på en hög fuktighet, runt 80 procent RF.

Underhåll

Underhåll av fasader, tak o.s.v. är nödvändigt för att undvika fuktgenomträngningar.

Alla byggnadsdelar utsätts för mer eller mindre slitage. En fastighet kräver kontinuerligt underhåll. Det du som ägare kanske först lägger märke till är att golv- och väggbeklädnader spricker eller blir väldigt slitna. En golv- eller väggbeklädnad har en genomsnittlig livslängd på ca 10-15 år.

Även de delar av byggnaden som inte syns utsätts för slitage. Till exempel fuktisoleringen mot en källaryttervägg eller en dräneringsledning. Dessa utsätts dagligen för slitage utan att du märker det. En fuktisolering och en dräneringsledning har en livslängd på ca 20-30 år.

Vi utför underhållsarbeten

Snickarns Byggservice utför olika typer av underhåll: takbyte, fasadbyten, våtrum, husmålning o.s.v.

Hur funkar det?

Fukt transporteras i ett material eller utrymme genom tre mekanismer:

1.) kapillärt med hjälp av vattnets ytspänning vilket skapar ett vattenundertryck och därmed ett sug

2.) Genom diffusion vilket innebär att vattenmolekylerna i gasfas i sin strävan efter utjämning av ångtrycket/ånghalten flyttar sig mot områden med lägre ånghalt.

3.) Och genom konvektion vilket innebär att vattnet rinner eller ångan flyttas med en luftström.

Fuktmätning i en hall

En fuktmätning i Norrtälje, elementläcka i hall

Våtrum

När det gäller våtrum, som badrum, tvättstuga, wc går det inte att bedöma slitaget på tätskiktet under till exempel kakel och klinker. Därför är det extremt viktigt att tätskiktet är korrekt monterat (anlita alltid en behörig kakelsättare). På plastmattor är det däremot enklare, då man kan se eventuella skador och brister på ytskiktet

Åtgärdsförslag & egenkontroll

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer. Därför är badrum särskilt utsatta. Läckande vatten- och avloppsstammar är en vanlig orsak till fukt och mögel, dåliga eller för gamla tätskikt, en annan orsak kan också vara borrhål (blandare, klammer, duschstång, klämring runt golvbrunnen).

Skador i badrummet kan även bero på att ventilen inte klarar av all fukt som kommer från duschen och tvätten. Se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar som de ska.

Minska belastningen

-Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.

-Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.

-Vädra badrummet för att minska fuktbelastning. Efter duschning….Öppna dörren och gärna ett vädringsfönster.

-Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.

-Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit.

-Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.

-Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin.

-Se till så att vägg/mattskarvar är täta,  mattor har en tendens till att torka ihop.

Snickarns Byggservice utför tätskiktsarbeten, detta kan vi göra genom vår behörighet.

Branschregler

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

Branschreglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum.

Kontakta din byggfirma på FB