Asbest

Misstänker du eller din hantverkare asbest?

Asbest kan finnas i fix och fog i ert badrum eller kök och orsakar ofta lite förvirring om tillvägagångssätt o.s.v.

Misstänker du eller din hantverkare att det kan finnas asbest…ta ett prov eller kontrollera med din förening, oftast vet dom om det finns asbest!

Renovering

Vill du att Snickarns Byggservice ska renovera, i dessa fall kan vi ombesörja en asbestsanering

Var finns det?

Asbest finns inte bara i de välbekanta eternitplattorna utan går att finna på flera olika ställen i hus byggda före 1977. Vanligast är att man hittar asbest och gör asbestsaneringar i hus byggda på 50-, 60- och 70-talet. Dock kan asbest även förekomma i äldre hus som har blivit renoverade under denna tid.

I äldre hus är det vanligast att hitta asbest i brandskyddsmaterial, isoleringsmaterial, bullerisolering, fix och fog till kakel, eternitplattor, golvmaterial m.m. Asbest kan även finnas på ”udda” ställen som skyddskläder, i fartyg, oljelampor och elkablar.

Sanering

Får man utföra asbestsanering själv?

Du får sanera asbest själv. Det är bara vid yrkesmässig asbestsanering som entreprenören kan bli bötfälld (50000:-) för att  kringgå Arbetsmiljöverkets regelverk kring asbestsanering.

Messa en byggfirma i Norrtälje