Bygga altan i Norrtälje?

 

Vi bygger altaner i Norrtälje, Rimbo, Rådmansö, Vätö m.m.

> Kontakta oss för ditt altanbygge <

Här byggt vi byggt en trappa upp till den nya altanen i Norrtälje, trappans placering vart naturlig på ena kortgavel som var släntad, lyse fälldes in i trappan, lyset höjer upplevelsen både under vintern och sena kvällar, dessutom får man en vägvisning var man ska sätta fötterna.

Altanbygge

Så här inför sommaren beställs det många altan-byggen i Norrtälje, Rimbo, Rådmansö o.s.v.

Smarta tips till dig som ska bygga altan

Kolla upp om du behöver ansöka om bygglov. Det kan skilja sig från kommun till kommun, om altanen byggs på höjden, ska täckas med tak eller glasas in.

Altanen

bör vara tillräckligt stor så att möbler, grill och helst en matplats kan rymmas.

Planera läget

Vilka tider på dygnet vistas du på altanen och när vill du ha sol. Bygg gärna altanen mot söderläge och i anslutning till en dörr från huset. Det blir enkelt att komma ut med mat och du får njuta mer av solen. Se upp för överhängande träd som skuggar altanen där mossa och alger kan få fäste.

Trallmaterialet

Vid valet av själva trallen, finns det några enkla frågor du kan ställa dig i förväg och som kommer hjälpa dig i ditt beslut.

  • Hur ser underhållsintervallen ut och hur mycket tid tar den i anspråk?
  • Riskerar jag eller mitt barn att få stickor i fötter och händer?
  • Påverkar materialet min hälsa/miljön?
  • Hur länge ska det hålla?
  • Kostnad?

Altantrappor

Planera ditt behov för trappor, bygger man en liten större altan med räcke runt om, kan det vara skönt komma ut utan att behöva går runt hela altanen.

Planera din altan för framtiden

När altanen är färdigbyggd är det vanligt att man vill vistas där oftare och framförallt en längre tid över året.

För att förlänga vistelsetiden över året brukar den första åtgärden vara att man nöjer sig med att bygga ett tak över. När inte det visar sig vara tillräckligt vill man så småningom även glasa in altanen.

Undvik problem

Dessa ingrepp med skjutdörrar eller tak sker ofta i efterhand vilket kan försvåra byggandet.

Ta hänsyn till dessa faktorer i början av planeringen av altanen och bygg grunden och övrig konstruktion så att dessa klarar av att bära den förmodade högre belastningen av tak och glas som eventuellt kan tillkomma i efterhand.

El och uttag

I början tänker man nog att det inte behövs el i någon form, men efter en tid när man kommit igång, upptäcker man kanske att ett eller flera el-uttag hade varit bra, kanske vill man ha en radio, ladda tfn medans man solar o.s.v.

Led-belysning i altandäck

Snyggt både på sommaren och vintern, ledbelysning kan sättas på dom flesta ställen vid ett altan-bygge, trappor, altandäcket, räcken o.s.v.

Här har vi monterat smartbelysning i däcket, runt infälld rabatt och i handledaren.

Altan gjort av våra Norrtälje_Snickare

Vi kan bygga altan i Norrtälje / utföra andra jobb samt hjälpa er med planeringen.

 

> Kontakta oss <<