Tips: gör rent väggarna ordentligt, sen köper man färglös bilwax som man appl. på kaklet, kalk fäster inte på vaxet, golvet får man putsa å feja som vanligt annars är halkrisken stor.