Misstänker du fukt?

Vi utför indikationsmätning, d.v.s. vi mäter med en speciell mätare som indikerar om det finns fukt.
Vid höga halter, får du som kund ta beslutet hur ni vill gå vidare med fuktproblemet.

Vid behov kan vi montera in en avfuktare, riva och återställa