Golvbrunn

Dålig klämring eller äldre golvbrunn…? Chansa inte byt brunn om ni tänker renovera badrummet, då vet man åtminstone att: där allt badvatten passerar, så har/ får man nya packningar och klämring och en ny fräsch golvbrunn som håller badrummets livslängd..

De vanligaste vattenskadorna som uppstår i våtrum är kring golvbrunnen. Ofta beror det på att den inte blivit monterad korrekt och att det inte är vattentätt mellan tätskiktet och golvbrunnen.
Här gäller det att absolut inte slarva för den som utför arbetet. Dessutom kan det vara smart att titta över dina befintliga golvbrunnar eftersom äldre varianter ofta inte klarar av att hålla tätt mellan tätskikt och brunn.

Boverkets regler:
Golvbrunn och eventuell förhöjningsring ska vara typgodkänd enligt

SS-EN 1253, tidigare NKB regel nummer 17.

Befintliga golvbrunnar som är typgodkända efter 1990 kan således behållas förutsatt att dessa är intakta med bibehållen klämringsfunktion eller har en intakt membranfläns, däremot ska golvbrunnar typgodkända innan 1990 bytas.

Vid tveksamheter kring golvbrunnens fabrikat, ålder eller funktion rekommenderas att den ersätts med en ny typgodkänd golvbrunn.

Golvbrunn inklusive eventuell förhöjningsring ska vara fast monterad i golvbjälklag enligt golvbrunnstillverkarens monteringsanvisning.

Golvbrunnen ska vara monterad i nivå med underlag för tätskiktet.

Speciell hänsyn till golvbrunnens läge i höjdled bör tas vid arbeten på träbjälklag då tätskiktet och tillhörande försegling ska anslutas i nivå med golvbrunn.

Källa (Boverket, BKR)